Manual de utilizare Bestron DWF40REM Fan

Manual de utilizare pentru dispozitivul Bestron DWF40REM Fan

Manual de utilizare Bestron DWF40REM Fan

Extracte de conţinut

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 1

DWF40REM(Z)Handleiding muurventilatorDeutschGebrauchsanweisung WandventilatorFrançaisMode d'emploi ventilateur muralEnglishInstruction manual wall fanItalianoIstruzioni per l'uso muro dei tifosiEspañolManual del usuario la pared del ventiladorv 141204-01Nederlands

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 2

Gefeliciteerd met de aankoop van deze muurventilator met afstandsbediening, met een korfdoorsnede van40 cm. U kunt bij deze ventilator de snelheid variëren, de ventilator laten zwenken en de ventilator naarbeneden of recht vooruit richten. Volop mogelijkheden om de ruimte optimaal te ventileren.Veiligheidsvoorschriften - Algemeen• Lees de gebruiksaanwijzing goed door en bewaar deze zorgvuldig.• Gebruik dit apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing.• Gebruik uitsluitend

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 3

HandleidingWerking - AlgemeenNederlandsHet apparaat is alleen bedoeldvoor huishoudelijke doeleinden,niet voor professioneel gebruik.123451. Voorste ventilatorkorf 2. Bevestigingsknop 3. Ventilatorvinnen 4. Bevestigingsring 5. Achterste ventilatorkorf 6. Motor as 7. Motorhuis 8. Kantelnek 9. Controle paneel10. Afstandsbediening1411. Bevestigingsbeugel1212. Schroeven13. Muur pluggen1114. Korfschroef 13678910Figuur 1werking - Vóór het eerste gebruikHaal de ventilator uit de verpakking.werking - V

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 4

HandleidingHet apparaat kan handmatig worden uitgeschakeld door op OFF te drukken. Dit apparaat is echter ookvoorzien van een tijdschakelaar waarmee u de ventilator automatisch kunt laten uitschakelen aan heteinde van een ingestelde tijd. Door meermaals op de TIMER-knop te drukken verhoogt u de uitschakeltijdsteeds met een half uur.VoorbeeldWilt u de ventilator over 3,5 uur automatisch laten uitschakelen, druk dan meermaals op de ‘TIMER’-knoptotdat de lampjes 0,5h, 1h en 2h tegelijkertijd op

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 5

technische of veiligheidsnormen; c. aansluiting op een andere netspanning dan die op het typeplaatje staat vermeld; d. een ongeautoriseerde wijziging; e. een reparatie die is uitgevoerd door derden; f. een onzorgvuldige transportwijze zonder geschikte verpakking respectievelijk bescherming.7. Op deze garantiebepalingen zal geen aanspraak gemaakt kunnen worden bij: a. verliezen die zich tijdens het transport voordoen; b. het verwijderen of wijzigen van het serienummer van het apparaat.8. Uitgezon

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 6

GebrauchsanweisungWir gratulieren Ihnen zum Kauf dieses Wand ventilators mit Fernbedienung, der einen Korbdurchmesser von40 cm hat. Sie können bei diesem Ventilator die Geschwindigkeit variieren, den Ventilator schwenken und ihnnach unten neigen oder gerade nach vorn richten. Variiert Möglichkeiten, um den Raum optimal zu lüften.• Lesen Sie die Bedienungsanleitung gut durch und bewahren Sie diese sorgfältig auf.• Verwenden Sie dieses Gerät nur so wie in dieser Bedienungsanleitung beschr

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 7

GebrauchsanweisungFunktion - Allgemein1Das Gerät ist nur für denHausgebrauch vorgesehen undnicht für die professionelle Verwendung.Deutsch1. Vorderer Ventilatorkorb 2. Befestigungsknopf 3. Ventilatorflügel 4. Befestigungsring 5. Hinterer Ventilatorkorb 6. Motorachse 7. Motorgehäuse 8. Kippschulter 9. Bedienfeld10. Fernbedienung11. Befestigungsbügel12. Schrauben13. Mauerdübel14. Korbschraube 2345678141211 1013 funktion - Vor der ersten Verwendung9 Abbildung 1Nehmen Sie den Ventilator aus d

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 8

Gebrauchsanweisungfunktion - Lüften1. Führen Sie den Stecker in die Steckdose ein.2. Sie können den Ventilator bedienen, indem Sie die Fernbedienung oder die Tasten auf dem Bedienfeld benutzen.3. Drücken Sie auf die Taste “ON/SPEED”. Der Ventilator beginnt mit niedriger Geschwindigkeit zu lüften.4. Drücken Sie auf dieselbe Taste, um zwischen niedriger, mittlerer und hoher Geschwindigkeit wählen zu können.5. Drücken Sie auf die “SWING” Taste, um den Ventilator schwenken zu lassen

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 9

GebrauchsanweisungGarantiebestimmungenDeutschDer Importeur gewährt für dieses Gerät unter den folgenden Bedingungen 60 Monate Garantie abKaufdatum auf Schäden, die aufgrund von Herstellungs- und/ oder Materialfehlern entstanden sind.1. Innerhalb der genannten Garantiefrist werden keine Kosten für Arbeitslohn und Material berechnet. DieGarantiefrist wird durch die unter Garantie ausgeführte Reparatur nicht verlängert.2. Schadhafte Teile oder, im Falle eines Umtauschs, die schadhaften Ger

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 10

Mode d’emploiNous vous félicitons de votre achat! Votre ventilateur mural avec télécommande a une corbeille d’undiamètre de 40 cm. Votre ventilateur vous offre plusieurs vitesses, la possibilité de pivot, et la possibilité dediriger le courant d’air vers le bas ou vers l’avant. Ces réglages simples permettent la meilleure ventilationpossible de la pièce.Consignes de sécurité - Généralités• Lisez soigneusement le mode d’emploi et conservez-le précieusement.• Utilisez c

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 11

Mode d’emploiFonctionnement - GénéralitésL’appareil est destinéuniquement à l’utilisation domestique,et non à l’usage professionnel.1234Français1. Grille avant 2. Ecrou de fixation de l’hélice 3. Hélice de ventilation 4. Collier de fixation de l’hélice 5. Grille arrière 6. Axe moteur 7. Bloc-moteur 8. Commande d’oscillation 129. Tableau de commande10. Télécommande1111. Support de fixation1312. Vis13. Chevilles mur14. Clip de fermeture de la corbeille Fonctionnement - A

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 12

Mode d’emploiFonctionnement - Réglage du minuterieVous pouvez arrêter le ventilateur à la main en appuyant sur OFF, mais il est également équipé d’uneminuterie qui permet de programmer votre ventilateur afin qu’il se déconnecte à la fin du temps préréglé.En appuyant plusieurs fois sur le bouton de la minuterie, vous augmentez toujours d’une demi-heure ledélai de déconnexion.ExempleSi vous voulez que le ventilateur s’arrête automatiquement au bout de 3,5 heures de fonction

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 13

Mode d’emploitechniques ou aux dispositions légales en vigueur ; c. le branchement sur un réseau d’une tension autre que celle figurant sur la plaquette type ; d. toute modification non autorisée ; e. toute réparation effectuée par des tiers ; f. le transport sans précautions suffisantes, telles que la protection et l’emballage appropriés.7. Les présentes conditions de garantie ne peuvent pas être invoquées dans les cas suivants: a. pertes survenues pendant le transport; b. effac

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 14

Instruction manualCongratulations with the purchase of your wall fan with remote control,and a 40cm grill. This fan isequipped with controls that enable you to set the speed, allow the fan to swivel, and angle the fan fora horizontal or downward air flow; in other words, it offers you various means of ensuring optimumventilation.Safety instructions - General• Please read these instructions carefully and retain them for reference.• Use this appliance solely in accordance with these instructio

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 15

Instruction manualOperation - GeneralThe appliance is intendedonly for domestic use,not for professional use.1. Front Grill 2. Fan Blade Nut 3. Fan Blade 4. Rear Grill Screw 5. Rear Grill 6. Motor Shaft 7. Motor Housing 8. Tilt neck 9. Control Panel10. Remote controller11. Wall Mounting Bracket12. Fixing Screw13. Wall Plugs14. Grill Screw 1234567814121191013 operation - Before use for the first timeFigure 1Remove the fan from the packaging.operation - Assembling the fanEnglish1. Unscrew the whi

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 16

Instruction manualOperation - Timer modeThe appliance can be turned off manually by pressing the OFF button. However this appliance is fitted witha timer with allows you to shut off the appliance at the end of a pre determed time. By pressing the TIMERbutton repeatedly you increase the time in increments of 0.5 hours.For exampleIf you want to shut off the appliance after 3,5 hours, press the TIMER button repeatedly, till the indicatorlamps 0,5h, 1h and 2h are lit at the same time.Operation - Rem

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 17

Instruction manual e. Repairs carried out by third parties. f. Careless transport, i.e. without suitable packaging materials or protection.7. No claims may be made under this warranty for: a. Losses incurred during transport. b. The removal or changing of the appliance’s serial number.8. The guarantee does not cover power cords, lamps or glass parts.9. No claims can be submitted under this warranty for damage other than the repair or replacement offaulty parts. The importer can never be held

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 18

Istruzioni per l’usoCongratulazioni per l’acquisto di questo ventilatore a muro con telecomando, dotato di una griglia diprotezione del diametro di 35 cm. Il ventilatore dispone di velocità variabile, girevole ed e orientabile inorizzontale e in verticale, caratteristiche variato che permettono di ventilare gli spazi in maniera ottimale.Norme di sicurezza - Avvertenze generali• Leggere attentamente le istruzioni per l’uso e conservarle con cura.• Utilizzare questo apparecchio unicamen

Rezumat pe pagina de conţinut nu. 19

Istruzioni per l’usoFunzionamento - Avvertenze generaliQuesto apparecchio è concepitoesclusivamente per l’impiego domesticoe non per l’uso professionale.12345671. Griglia anteriore2. Pale del ventilatore dado3. Pale del ventilatore4. Griglia posteriore vite85. Posteriore grill6. Pozzo del motore7. Motore1498. Titl collo129. Pale del ventilatore1010. Telecomando1111. Staffa di montaggio a parete1312. Vite di fissaggio13. Tasselli14. Grill a vite Funzionamento - Operazioni preliminari al pr

LASĂ UN COMENTARIU